ស្វែងរក ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារគ្រូពេទ្យ (ផ្ទៃក្នុង) ចូល Phnom Penh, Cambodia

Digestive (visceral) Surgeon
Sunrise Japan Hospital
Phum2, Sangkat Chrouy Changvar, Khan, Chroy Changvar, Phnom Penh, 12303
  023 260 152
ធ្វើការណាត់ជួប
Online bookings are not available for this practitioner.

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ