ការកក់តាមរយៈអនឡាញពុំមានសម្រាប់គ្រូពេទ្យនេះទេ

Senor Psychologist BOUYHEAK LIM

Psychologist
17 Years of experience
ជំនាញ/ឯកទេស
Psychologist
Consultation fee
Contact this practitioner loading
Qualifications

· Master of Science in Clinical Psychology, De La Salle University, Manila, Philippines
· Bachelor of Arts in Psychology, Royal University of Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia

ទីតាំង
ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម
-
លេខទូរស័ព្ទ
-
Elevator
Handicap access
Parking
ភាសាដែលនិយាយ
,

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ